EXECUTIVA PROVINCIAL

A misión da Comisión Executiva Provincial é desenvolver no seu ámbito a política xeral do Partido Socialista en Ourense, así como levar a cabo as iniciativas necesarias para facer fronte aos seus problemas, de acordo coas directrices xerais dos órganos superiores.

Traballamos por e para Ourense estando en contacto directo coas súas xentes e realizando propostas de futuro para a nosa provincia.

SECRETARIO XERAL
RAFAEL RODRÍGUEZ VILLARINO

VICESECRETARIO XERAL
ÁLVARO VILA ARAÚJO

SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN
DIEGO ALONSO DE ABEL

Sº DE POLÍTICA MUNICIPAL
SUSANA RODRÍGUEZ ESTÉVEZ

Sº DE ACCIÓN ELECTORAL
PATRICIA DOMÍNGUEZ BARJA 

Sº CULTURA E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
FRANCISCO XABIER OVIEDO RODRÍGUEZ

Sº DEPORTES
ANTONIO GONZÁLEZ FIUZA

Sº EDUCACIÓN
MARÍA ALIDA IGLESIAS GIL

Sº SERVIZOS SOCIAIS
MARINA ORTEGA OTERO

Sº MAIORES
MARÍA PAZ IGLESIAS FERNÁNDEZ 

Sº INCLUSIÓN SOCIAL
OFELIA PUENTE CARRACEDO

Sº ADXUNTA A INCLUSIÓN SOCIAL
MARÍA ÁNGELES ÁLVAREZ RAMOS 

Sº  ECONOMÍA
XOSÉ CARLOS VALCÁRCEL DOVAL

Sº INDUSTRIA E DESENVOLVEMENTO
DARÍO BARROS MARTÍNEZ 

Sº COMERCIO E EMPRENDEMENTO
MARÍA LUZ ROO CABO 

Sº XUSTIZA
JAVIER GARCÍA GAGO

Sº MIGRACIÓNS
LUÍS GULÍN IGLESIAS

Sº MEMORIA DEMOCRÁTICA
CARMEN RAMA COTELO

Sº MEDIO RURAL
FRANCISCO LÓPEZ GONZÁLEZ

Sº MEDIO AMBIENTE
JOSÉ ANTONIO PÉREZ DOMÍNGUEZ

Sº POLÍTICA FORESTAL
CELSO BASALO GÓMEZ 

Sº MUNICIPALISMO
JOSÉ LUÍS ÁLVAREZ LÓPEZ

Sº TRANSPARENCIA, DEREITOS E LIBERDADES
MARINA TALLÓN NÚÑEZ

Sº RELACIÓNS INTERNACIONAIS
DAVID MANUEL ALVARADO ROALES

SºACCIÓN SINDICAL E TRABALLO
BEATRIZ DOMÍNGUEZ BLANCO

Sº SANIDADE
FRANK ALBERTO BETANCES REINOSO

Sº INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE
WILSON JONES ROMERO 

Sº IGUALDADE
EVA MALDONADO GONZÁLEZ

Sº DE ADMINISTRACIÓN E FUNCIÓN PÚBLICA
JOSÉ ANTONIO CORRAL ÁLVAREZ

Sº RETO DEMOGRÁFICO
UXÍA TIZÓN VÁZQUEZ

Sº COMUNICACIÓN DIXITAL
MARÍA SOTELO VÁZQUEZ

Sº DE TURISMO
ANTÓN ALONSO SUÁREZ

Sº REDES SOCIAIS
BORJA SEOANE BERNÁRDEZ

Sº DE LOXÍSTICA E COORDENACIÓN INTER-EXECUTIVAS
JOSÉ MANUEL REGO LÓPEZ

Sº AUDIOVISUAL
RUBÉN RODRÍGUEZ MÉNDEZ

Sº FORMACIÓN E INNOVACIÓN
MARGARITA PÉREZ FERNÁNDEZ

Sº APOIO AOS PEQUENOS MUNICIPIOS
LORENA PELETEIRO VÁZQUEZ 

Sº APOIO Á MILITANCIA
MÓNICA VÁZQUEZ BLANCO

SECRETARÍAS TERRITORIAIS

COORDINACIÓN ÁREA METROPOLITANA DE OURENSE
SUSANA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

COORDINACIÓN BISBARRA O CARBALLIÑO
DIEGO FERNÁNDEZ NOGUEIRA

COORDINACIÓN BISBARRA CELANOVA
ISABEL GIL ÁLVAREZ

COORDINACIÓN BISBARRA A LIMIA
EULOGIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

COORDINACIÓN BISBARRA BAIXA LIMIA
JOSÉ LUÍS RODRÍGUEZ DOBAÑO 

COORDINACIÓN BISBARRA VERÍN
MARINA VAZ QUINTILLÁN 

COORDINACIÓN BISBARRA TRIVES-CALDELAS
SARA INÉS VEGA NÚÑEZ

COORDINACIÓN BISBARRA VALDEORRAS
AURENTINO ALONSO ARAÚJO

COORDINACIÓN BISBARRA RIBADAVIA E RELACIÓNS INSTITUCIONAIS
JOSÉ IGNACIO GÓMEZ PÉREZ

SECRETARÍAS EXECUTIVAS

MARÍA DE LOS ÁNGELES IGLESIAS RODRÍGUEZ
JESÚS RAFAEL PEREIRAS VÁZQUEZ
JULIO VÁZQUEZ GARCÍA
BENIGNO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
DOLORES CERNADA DELGADO