25N

Manifesto polo Día Internacional da eliminación da Violencia contra as mulleres

Cada 25 de novembro o mundo conmemora o Día Internacional da eliminación da Violencia contra as mulleres, e cada 25 de novembro, o Partido Socialista únese ao compromiso de millóns de mulleres e homes interpelados pola xustiza e a igualdade que un día como hoxe alzan a voz contra a violencia machista. O Partido Socialista quere recoñecer a quen cada día dedican a súa vontade, compromiso, profesionalidade e acción nesta loita pola liberdade e a seguridade para todas as mulleres e en cada recuncho do mundo. Un ano máis, o PSOE quere mostrar o máis firme compromiso de non deixar de traballar ata erradicar a violencia machista e facer que a nosa sociedade sexa segura e digna para as mulleres. Os e as socialistas compartimos a dor e o sufrimento de tantas mulleres que sofren violencia, das súas fillas e fillos, nais, pais, familiares e amizades. Somos conscientes de que o camiño cara á igualdade e cara a unha sociedade libre de toda violencia aínda é longo e iso fai o noso traballo máis urxente e o noso compromiso máis determinado.

En España, desde 2003, foron asasinadas 1.168 mulleres e 48 nenas e nenos desde o ano 2013. Nese mesmo período de tempo, so en Galicia 65 mulleres foron vítimas mortais da violencia machista. Segundo datos do “Observatorio contra a violencia doméstica e de xénero» do Consello Xeral do Poder Xudicial, os xulgados galegos recibiron no ano 2021 6.259 denuncias por violencia de xénero, un 2,7 % máis que en 2020, cando se presentaron 6.097. Aumentou tamén o número de mulleres que aparecen como vítimas, pois en 2020 contabilizáronse 6.073, fronte ás 6.219 de 2021, o que supuxo unha subida do 2,4 %.

Segundo os datos da “Macroencuesta de violencia contra a muller” en España o 34,2% das mulleres sufriron violencia por parte das súas parellas ou ex parellas. O 47,2% non denunciaron nin utilizaron os servizos públicos de axuda. A violencia de xénero é unha terrible vulneración de Dereitos Humanos que pon en cuestión a calidade democrática do noso país. O dereito á igualdade, a liberdade, a seguridade e a dignidade crébase en cada asasinato machista.

Combater a violencia machista e construír unha España segura para as mulleres é un obxectivo prioritario para o PSOE. Por iso impulsamos a Lei Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra a Violencia deXénero hai 18 anos. Esta lei puxo a España na vangarda mundial na loita contra a violencia cara ás mulleres. Supuxo a mobilización e posta en marcha dunha gran cantidade de recursos públicos para combater esta violencia que golpea á nosa sociedade en cada asasinato e en cada unha das mulleres que viven con medo e sen liberdade.

O PSOE non parou nunca na súa loita contra a violencia machista buscando sempre solucións á terrible realidade que nos golpea. Así, e escoitando ás organizacións feministas, propuxo elevar a violencia de xénero a un Pacto de Estado. Este acordo político e social alcanzouse con gran consenso en 2017 e constituíu outro fito impulsado polos e as socialistas para previr e erradicar a violencia de xénero. Con todo, non foi ata a chegada de Pedro Sánchez ao Goberno de España cando a aplicación do Pacto de Estado converteuse nunha realidade no noso país dotándoo economicamente a través dos Fondos do Pacto de Estado.

O noso compromiso coa atención e reparación ás vítimas da violencia machista levounos tamén a impulsar a Lei Orgánica 2/2022 que mellora a protección das persoas orfas vítimas da violencia de xénero e tamén este ano 2022 traballamos para que a lei de rexistro civil facilite aos fillos e fillas vítimas de violencia o cambio dos seus apelidos paternos.

Na actualidade, as e os socialistas estamos a traballar na renovación do Pacto de Estado contra a violencia de xénero para actualizar as ferramentas de loita contra a violencia machista e ás novas formas nas que esta se manifesta.

A Lei Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero é unha lei referente na loita de contra a violencia machista. Case 2 millóns de denuncias indícannos o alto número de mulleres vítimas de violencia machista que deron un paso adiante para saír desta situación. Na actualidade existen case 75.000 casos activos en VIOGEN e máis de 42.000 mulleres teñen protección policial. Desde 2005, máis de 125.000 mulleres estiveron no Servizo de ATENPRO de atención e protección para vítimas de violencia de xénero. Desde 2003 asináronse máis de 12.000 contratos bonificados a mulleres vítimas de violencia e máis de 22.000 mulleres migrantes vítimas de violencia de xénero foilles concedida a autorización de residencia temporal e de traballo. Segundo a macroencuesta de violencia contra as mulleres de 2015, o 78% das mulleres conseguen saír da violencia machista.

A pesar de todos os avances e do desenvolvemento de políticas públicas para a prevención e atención das vítimas de violencia de xénero en España séguense producindo este fenómeno. Os asasinatos por violencia de xénero non se poden asumir como unha cuestión inevitable: aspirar a un país libre de violencia machista é unha obrigación democrática.

O PSOE ten entre os seus compromisos traballar para alcanzar un obxectivo claro: a violencia cero. Para o PSOE é unha prioridade absoluta continuar profundando nunha acción lexislativa clara e no impulso de políticas públicas decididas, así como nunha acción política coordinada con todas as administracións públicas para acabar coa peor expresión do machismo. Abordar a violencia machista en toda a súa crueza esixe ser esixentes e poñer todos os nosos esforzos en protexer ás vítimas e en seguir alargando dereitos de cidadanía que redunden na liberdade das mulleres.

É fundamental reflexionar sobre cales son os elementos que dificultan a erradicación da violencia contra as mulleres. Para iso, debemos traballar na dirección en que o vimos facendo, pero debemos estar tamén alerta sobre o avance da extrema dereita e os seus postulados negacionistas, así como sobre os novos escenarios onde a violencia atopa outras vías. Plataformas, internet e redes sociais requiren especial atención en relación co machismo.

Ademais, é importante lembrar que en 2022 o noso país deu un gran paso na loita contra a violencia sexual coa aprobación da Lei Orgánica 10/2022 de garantía integral da liberdade sexual, coñecida como a Lei de Só si é si. Con todo, esta lei foi insuficiente porque non cumpriu con todas a esixencia do PSOE ao deixar fora a abordaxe da explotación sexual. Por iso, o PSOE impulsou unha norma para acabar con todas as formas de proxenetismo e dar así resposta a todas as vítimas de violencia sexual, incluídas as de explotación sexual. Para o PSOE a prostitución e a explotación sexual son formas terribles de violencia contra as mulleres que atentan contra dereitos como a igualdade, a dignidade ou a seguridade e iso é do todo incompatible coa democracia.

O noso compromiso para erradicar a violencia machista é firme e o noso traballo é determinado. Este 25 de novembro, fronte a quen negan a existencia dunha violencia específica contra as mulleres polo feito de ser mulleres, fronte a quen recorta en recursos públicos de atención ás vítimas, o PSOE está entregado no seu compromiso coa igualdade, liberdade e seguridade das mulleres do noso país. Porque non é posible un país democrático se as mulleres teñen medo e sofren violencia. Porque non é posible un país progresista se os corpos das mulleres son obxecto de venda ou alugueiro, non é posible un país progresista se permitimos a explotación sexual e a prostitución. Non é posible unha sociedade democrática sen a liberdade e a igualdade das mulleres. En defensa da igualdade, a liberdade e a seguridade das mulleres: o PSOE sempre contra a violencia machista.