INICIATIVAS Parlamento de Galicia

Carmen Dacosta denuncia que a Xunta non avalía a situación dos Montes Veciñais en Man Común

O GRUPO SOCIALISTA ESÍXELLE Á XUNTA QUE CUMPRA CO COMPROMISO QUE AVALIAR A SITUACIÓN DOS MONTES VECIÑAIS

Carmen Dacosta acusa ao goberno galego de ter “abandonado” este recurso que supón unha terceira parte da superficie forestal galega

Santiago de Compostela, 21 de abril de 2023. A portavoz de Política Forestal do Grupo Socialista, Carmen Rodríguez Dacosta, esixiulle hoxe ao goberno galego que cumpra co compromiso de realizar un estudo sobre a situación real dos Montes Veciñais en Man Común -MVMC-. Dacosta presentou unha pregunta oral na Comisión de Agricultura do Parlamento na que alertou do “abandono” destes monte por parte da Xunta.

A responsable socialista acadou hoxe o compromiso do director xeral de Planificación Forestal da Xunta de levar adiante un estudo sobre a estes montes que supoñen unha terceira parte da superficie forestal galega, e lembrou a urxencia de actualizar a Lei de MVMC, xa que a actual normativa foi aprobada en 1989.

Reclamou así un estudo sobre a situación institucional e o grao de goberno destes montes, incluíndo a súa administración e xestión e o réxime de usos e aproveitamentos. Explicou que a súa xestión forestal adecuada require coñecer cantos destes MVMC están en abandono, cantos montes de xestión pública teñen a condición de Montes Veciñais, cantos deles contan con instrumentos de ordenación ou o estado no que se atopa a delimitación dos lindes.

Esta información resulta fundamental para mellorar e acadar a excelencia nos montes ben xestionados, para que dispoña de planificación, certificación forestal e atención continuada, ademais de mobilizar a tódolos propietarios e comunidades de montes que os teñen desatendidos. Advertiu que o seu abandono supón desperdiciar un importante recurso económico, xa que das 10 millóns de toneladas de madeira que se aproveitan en Galicia, só 1,5 proceden destes montes.

Esixiulle á Xunta que atenda ás conclusións aprobadas na Comisión de Política Forestal que se celebrou no Parlamento en 2018 e leve adiante este estudo, aproveitando unha superficie forestal que pode converterse en motor económico do interior e un factor decisivo para o repoboamento do rural do interior de Galicia.

A responsable socialista explicou que Galicia conta con en torno a 3.000 MVMC -que ocupan unhas 600.000 hectáreas- pero só constan aproveitamentos forestais en 453 deles, mentres o goberno galego deixa desatendidos á inmensa maioría, negándose a regulalos a través dunha nova Lei de MVMC que rexeitaron no Parlamento e negándose a constituír o Consello de MVMC. Lamentou que “desaproveiten” este recurso e as súas posibilidades económicas, ecolóxicas e sociais.