Concello de Ourense INICIATIVAS

Reunión do grupo municipal para deseñar un plan dinamizador da cidade

O GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA NA CIDADE DE OURENSE REÚNESE PARA SINALAR ACCIÓNS PRIORITARIAS E DESEÑAR UN PLAN DE MANDATO QUE DINAMICE A CIDADE NO CONTEXTO DA PANDEMIA

Na reunión, os socialistas estableceron medidas a aplicar nos cen primeiros días, entre as que se inclúen o diálogo permanente coa sociedade, ou a normalización da vida institucional

Ourense, 26 de outubro de 2020. Os edís do Grupo Municipal Socialista da cidade reuníronse este luns para sinalar accións prioritarias na actual situación de crise sanitaria, económica e social en Ourense debida á COVID-19, así como para deseñar un plan que supere a parálise municipal e dinamice a cidade a medio e longo prazo.

Na reunión, os socialistas estableceron medidas a aplicar nos cen primeiros días, que inclúen o diálogo permanente coa sociedade, a normalización da vida institucional, o incremento da seguridade fronte aos contaxios nas instalacións públicas e nas zonas e instalacións urbanas que acumulan maior número de casos e potencial de transmisión (p. ex., determinadas rúas, residencias de maiores ou o transporte urbano), o apoio á hostalaría, ao comercio, as PEMEs, á educación, á cultura e ao deporte, á dixitalización e, sobre todo, á igualdade e ás necesidades de atención social causadas pola actual situación de crise.

A reactivación da capital provincial ocupou a segunda parte da reunión, subliñándose a necesidade de actuar de xeito decidido sobre cuestións adiadas durante os últimos anos que repercutiron negativamente sobre a nosa cidadanía. Entre as actuacións acordadas incluíronse proporcionar servizos municipais de xeito eficiente, pagar aos provedores en prazos axeitados, renovar canto antes as concesións en precario, ademais de mellorar a xestión e dispor de persoal suficiente, cualificado e valorado.

Os socialistas da cidade tamén consideraron urxentes actuacións coma o desbloqueo do PXOM, a mellora e coidado de infraestruturas e espazos públicos cotiáns, a limpeza e desinfección de vías, a optimización do alumeado de rúas e monumentos, así como poñer fin ao descoido das canles fluviais ou do aspecto de edificios e lugares emblemáticos.

Finalmente, os integrantes do PSdeG-PSOE da cidade estudaron o cronograma de execución de cuestións estratéxicas referidas á integración da alta velocidade, ao desenvolvemento do termalismo e das circunvalacións urbanas, a implantación do transporte metropolitano ou de titulacións vencelladas ao territorio e ao tecido produtivo no campus de Ourense, entre outras, cuxa complexidade, custe e relación con outras administracións públicas requiren de accións consensuadas.