EMIGRACIÓN SOCIALISTAS OURENSÁNS NAS INSTITUCIÓNS

Xubilados alemáns solicitan apoio ao secretario de emigración do PSdeG-PSOE de Ourense

A SECRETARÍA PROVINCIAL DE EMIGRACIÓN DO PSDEG-PSOE DE OURENSE PONSE A SERVIZO DOS XUBILADOS ALEMÁNS EN ESPAÑA PARA SOLVENTAR AS SÚAS DEMANDAS E BRINDARLLES APOIO

Luís Gulín mantivo unha conservación telefónica co representante do colectivo xermano na Costa Blanca, Pedro Blasko, que lle comunicou os problemas cos que se están atopando os xubilados

Os socialistas comprométense a trasladar as súas demandas ante os deputados e senadores que se encargan de xestionar as reclamacións que afectan tamén aos emigrantes retornados

Ourense, 15 de febreiro de 2021. Os xubilados alemáns en España empezan a mobilizarse fronte á Axencia Tributaria denunciado que este organismo ignora o acordo de dobre imposición e busca as pensións dos ex funcionarios estatais de Alemaña que están exentas de declarar en España. Centenares de alemáns residentes na Costa do Sol e Costa Branca, que serviron ao estado alemán toda a súa vida profesional como funcionarios públicos, están a recibir requirimentos das oficinas de Facenda para pórse ao día coas súas supostas débedas tributarias, moitos eles sen recibir ningunha notificación previa e reclamando cantidades de pagos de IRPF entre 2000 a 20.000 euros.

“Algúns dos afectados tiveron que pedir prestado diñeiro ás súas familias en Alemaña, outros decidiron pór en venda as súas propiedades en España e retornar a Alemaña ao non poder facer fronte ás débedas tributarias”, explica o secretario provincial de emigración, Luís Gulín, que tamén apunta que “moitos dos xubilados senten tratados por parte da Axencia Tributaria coma se fosen delincuentes”.

Gulín mantivo unha conversación telefónica co representante do colectivo xermano na Costa Blanca, Pedro Blasko, que lle comunicou que os xubilados alemáns, a pesar de presentar toda a documentación de facer as declaracións da renda en Alemaña e certificados traducidos do seu status de ex funcionarios, ven que por parte das autoridades fiscais españolas non se aceptan as súas obxeccións.

Luís Gulín, consultando con diversas xestorías que traballan co colectivo de xubilados alemáns na zona mediterránea, puido constatar que a orixe reside nun fallo de información entre as Axencias Tributarias de Alemaña e España. “A AEAT insiste en que existe unha obrigación de comunicarlles no seu primeiro ano de residencia fiscal en España a súa intención de realizar a declaración da renda en Alemaña por estar exentos en base do convenio de dobre imposición”, explica.

“Esta circunstancia é completamente ignorada polo colectivo alemán, mesmo bastantes asesorías fiscais descoñecían por completo este trámite supostamente obrigatorio”, apunta o secretario provincial de emigración dos socialistas ourensáns. Por agora, os xubilados alemáns xa enviaron escritos á Axencia Tributaria, ao Ministerio de Facenda e á Embaixada de Alemaña en España protestando por esta situación inxusta por ter que pagar dúas veces polo mesmo concepto. Non descartan unha demanda ante o Tribunal de Xustiza da UE en Luxemburgo.

Luís Gulín comprometeuse a trasladar as súas demandas ante os deputados e senadores que se encargan de xestionar ante o Ministerio de Facenda as reclamacións  que afectan tamén aos emigrantes retornados.