8M PSOE

Sumámonos á xornada de reivindicación e loita do Día Internacional das Mulleres

Este 8 de marzo o Partido Socialista sumámonos á xornada de reivindicación e loita do Día Internacional das Mulleres, manifestando o noso firme compromiso coa igualdade como unha cuestión de calidade democrática: traballamos na consolidación dos avances da nosa sociedade en materia de igualdade e nun horizonte máis feminista e xusto.

Nacións Unidas elixiu para este 8 de marzo 2023 o lema “Por un mundo dixital inclusivo: Innovación e tecnoloxía para a igualdade de xénero” para explorar as desigualdades sociais e económicas consecuencia da fenda dixital de xénero, poñendo o foco tamén en abordar a violencia de xénero nos espazos dixitais que afecta a nenas e mulleres. Segundo o informe Gender Snapshot 2022 de ONU Mulleres, a exclusión das mulleres do mundo dixital ha recortado o produto interior bruto daqueles países con baixos ingresos na última década, e estímase que a perdida aumentará a máis de 1,5 billóns de dólares en 2025 se non tomamos as medidas adecuadas.

Se hai algo que nos caracteriza ás e os socialistas é a loita pola emancipación das mulleres, e por iso este Goberno continúa sendo fiel ao seu compromiso porque se hai un partido feminista en España, é o PSOE. Como dixo María Cambrils, non se pode ser socialista sen ser feminista.

Desde que Pedro Sánchez é Presidente do Goberno, tomáronse medidas sen precedentes en materia de igualdade. Equiparamos permisos de maternidade e paternidade, a pensión media de xubilación para as traballadoras incrementouse en 104 euros e a pensión de viuvez, especialmente feminizada, subiu un 8.8%. Igualmente, a subida das pensións non contributivas que se produciu o pasado verán ten impacto, sobre todo, nas mulleres. Ademais, incluíronse factores correctivos como o complemento para a redución da brecha de xénero co obxectivo de atacar a inxustiza que supón que miles de mulleres de toda unha xeración cobren pensións escasas precisamente porque dedicaron a súa vida para coidar e a traballar na contorna familiar.

Recentemente, o Goberno de España aprobaba o incremento do Salario Mínimo Interprofesional a 1.080 euros, un aumento que dá un paso máis para pechar a brecha salarial entre homes e mulleres. A día de hoxe, os empregos máis precarizados son aqueles que principalmente son ocupados por mulleres, grazas a esta subida, o 57,5% das beneficiarias a tempo completo son mulleres. Trátase dun paso fundamental na corrección da brecha salarial, unha das desigualdades estruturais máis cronificadas do mercado laboral. Trátase dunha medida que nos reafirma como socialistas e feministas.

A todas estas medidas debemos sumar a ratificación do Convenio 189 da Organización Internacional do Traballo (OIT), que garante que as empregadas do fogar gocen da mesma protección social e condicións laborais que o resto de traballadores.

Sen dúbida, todas as medidas aquí descritas son unha mostra das políticas públicas que o Goberno de Pedro Sánchez está a impulsar para atacar a desigualdade entre homes e mulleres. Medidas que impactan nas condicións materiais da vida das mulleres e que, por tanto, abundan na súa capacidade de emancipación e, en último termo na liberdade que gozamos. Romper a división entre o público e o privado é, segundo Carole Pateman, atacar o corazón do patriarcado.

Este 2023 a loita contra a violencia sobre as mulleres segue sendo noso principal obxectivo político, é inaceptable que ningunha muller viva con medo, sentíndose ameazada ou torturada. O compromiso do PSOE coa erradicación da Violencia Machista é firme. Por iso, aprobamos a Lei Orgánica de Garantía Integral da Liberdade Sexual, que ten como obxectivo protexer o dereito á liberdade sexual das mulleres e erradicar as violencias sexuais. Esta lei deu resposta á loita contra a violencia sexual contra as mulleres e as nenas, que foi unha reivindicación do movemento feminista. A pesar de que é a súa implantación tivo efectos non desexados, a mellor forma de defender esta lei é levar a cabo os axustes técnicos necesarios.

Do mesmo xeito, estamos a traballar activamente para renovar o Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero. Unha ferramenta imprescindible na loita contra a violencia machista, non podemos esquecer que este gran acordo non só protexe as políticas contra esta violencia da extrema dereita, senón que nos permite levar esta loita a todos os recunchos do país. Actualmente, os traballos para a súa renovación atópanse residenciados nas comisións de seguimento do Pacto de Estado tanto no Congreso como no Senado e fomos as socialistas quen fun punta de lanza na renovación deste compromiso que ten o selo socialista desde a súa orixe.

O PSOE segue loitando contra a forma máis terrible de violencia contra as mulleres que é trátaa de mulleres e nenas con fins de explotación sexual e a prostitución, que non se poden separar, xa que a trata existe porque hai demanda de mulleres e nenas para ser prostituídas. Desde o PSOE seguimos traballando por unha sociedade onde mulleres e nenas poidan vivir seguras, con dignidade e en liberdade. Temos unha aposta firme para que España sexa un país onde homes e mulleres sexan iguais en dignidade e en dereitos. Esta idea é absolutamente incompatible coa prostitución e trátaa. Por iso, loitamos porque a lei de liberdade sexual abordase o proxenetismo efectivamente como unha forma de violencia sexual. Actualmente, estamos a tramitar unha lei no Parlamento para logralo. Igualmente, o Goberno de España aprobou a Lei Orgánica Integral contra Trátaa, unha norma que abordará este fenómeno atendendo a todas as súas arestas e apostando pola atención ás vítimas.

Nos últimos meses vimos como os dereitos das mulleres volven estar cuestionados pola dereita e a ultradereita, e desde o Partido Socialista non imos admitir nin unha soa lección daqueles partidos que queren facernos retroceder ás mulleres en dereitos xa adquiridos.

Apenas hai unhas semanas, coñeciamos a sentenza do Tribunal Constitucional avalando a constitucionalidade de Lei de saúde sexual e reprodutiva e de interrupción voluntaria do embarazo que aprobou o Partido Socialista co presidente José Luis Rodríguez Zapatero e encabezada pola entón ministra de Igualdade Bibiana Aído. A pesar de que inicialmente o Partido Popular pareceu sumarse á defensa desta norma, vimos como terminaron desdiciéndose: afirman que o aborto non é un dereito. Por iso, debemos permanecer vixiantes #ante feitos como os acontecidos en Castela e León. En España, o Partido Popular ha renunciado á súa tarefa democrática de conter á extrema dereita, é máis, súmase a ela e toléraa porque está cómodo nas súas formulacións. Así foi sempre e, a pesar dos seus intentos de moderarse, vemos que segue sendo así.

Este 8 de marzo o PSOE segue celebrando todos e cada un dos éxitos e achegas que o feminismo fixo ao noso país. E facemos un chamamento á unidade da loita feminista, pois somos conscientes de que aínda é longo o camiño que nos queda por percorrer. A sociedade necesita un movemento feminista estratexicamente unido para continuar detendo os retrocesos aos que nos pretende abocar a dereita.

Fronte a quen nega a violencia machista e fronte a quen nos queres facer retroceder en dereitos, o Partido Socialista comprométese a seguir avanzando na conquista e defensa dos dereitos das mulleres.

Feminismo, emancipación e liberdade.

Viva o 8 de marzo!
Viva a loita das mulleres!