EMIGRACIÓN POLÍTICA PROVINCIAL

Os retornados de Alemaña xa están a recibir os impresos para solicitar a pensión básica

A SECRETARÍA PROVINCIAL DE MIGRACIÓNS DO PSDEG-PSOE INFORMA DE QUE OS RETORNADOS DE ALEMAÑA XA ESTÁN A RECIBIR OS IMPRESOS PARA SOLICITAR A PENSIÓN BÁSICA

Dende o 1 de xaneiro de 2021 está vixente en Alemaña o dereito á coñecida como Grundrente, a maiores da pensión oficial de xubilación que reciben da seguridade social alemá os preceptores de pensións

Luís Gulín sinala que “non hai que facer ningunha solicitude expresa, é a propia seguridade social alemá a que, segundo os datos que dispón de Alemaña e España, selecciona aos beneficiarios

Ourense, 25 de xuño de 2022. A secretaría provincial de migracións do PSdeG-PSOE de Ourense informa de que o colectivo de emigrantes retornados de Alemaña xa están a recibir os impresos para solicitar a pensión básica. Os socialistas ourensáns continúan coa súa tarefa de asesoramento aos colectivos de emigrantes retornados e informando de novidades con respecto a declaración da renda.

Dende a área de migracións do PSOE ourensán indican que dende o 1 de xaneiro de 2021 está vixente en Alemaña o dereito á coñecida como Grundrente (pensión básica), a maiores da pensión oficial de xubilación que reciben da seguridade social alemá (Deutsche Rentenversicherung) os preceptores de pensións xermanas. Os socialistas informan que “ese dereito a un suplemento de puntos de remuneración por afiliación de longa duración da pensión de xubilación e só para aqueles que cumpran dous requisitos básicos”. Estes requisitos son ter un mínimo de 33 anos cotizados, sexa en Alemaña, ou en Alemaña e España á vez, e que os ingresos de solteiros, viúvos e divorciados non superen os 1250 euros mensuais e no caso dos casados sou parellas de feito os 1950 euros ao mes.

O secretario provincial de migracións do PSdeG-PSOE de Ourense, Luís Gulín, explica que “non hai que facer ningunha solicitude expresa”, xa que tal e como afirma “é a propia Deutsche Rentenversicherung a que, segundo os datos que dispón entre Alemaña e España, selecciona ás posibles persoas beneficiarias”. Tal e como indica o máximo representante da área de migracións dos socialistas ourensáns “estas persoas reciben uns impresos trilingües, en alemán, español e portugués, de 16 páxinas, onde hai que acreditar, entre outros requisitos, os ingresos dos anos 2019 a 2021”.

Gulín tamén sinala que a Deutsche Rentenversicherung “comunicará posteriormente se a persoa é beneficiaria dese suplemento e cal é dita cantidade, sendo o pago de carácter retroactivo dende o 1 de xaneiro de 2021”. No caso dun suplemento de, por exemplo, 50 euros mensuais a maiores, percibirían 600 euros do ano 2021, máis os meses pendentes do 2022. O secretario provincial de migracións lembra que ese suplemento “entre na declaración da renda española e no chamado cálculo do 5 por cento á Facenda alemá”.

A área de migracións do PSdeG-PSOE de Ourense tamén subliña que aqueles retornados que “están debaixo do límite dos 14.000 euros anuais, pode ser que cos atrasos a percibir desde o 2021, véxanse obrigados a realizar a declaración da renda do ano fiscal 2022 para o ano próximo”. Os propios impresos dan tamén a posibilidade de non responder as preguntas, marcando a opción de non querer expor os ingresos e renunciando ao dereito de percibir o suplemento ou pospor esa información para máis adiante, dado que os ingresos superan os límites establecidos.