GOBERNO ESTATAL INFRAESTRUCTURAS

O Goberno central aproba o proxecto da A-56 entre Ourense e Cambeo

MITMA APROBA O PROXECTO DE TRAZADO DA A-56 ENTRE OURENSE E O ENLACE DE CAMBEO

O orzamento estimado das actuacións é de 129,5 millóns de euros (IVE incluído). A lonxitude do tramo obxecto de proxecto é de 8,5 km, aproximadamente

O Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana (Mitma) aprobou provisionalmente o proxecto de trazado do tramo da A-56 entre Ourense e o enlace de Cambeo, na provincia de Ourense. Proximamente someterase ao trámite de información pública e oficial, o que implica a publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado (BOE). O orzamento estimado destas obras é de 129,5 millóns de euros (IVE incluído).

A autovía A-56 unirá Ourense con Guntín (Lugo), e desde aquí terá continuidade ata Lugo a través da A-54 (en servizo desde Palas de Rei ata Lugo). Iníciase co Variante Norte de Ourense (dividido en dous subtramos: Eirasvedrás-Quintela, cuxos traballos xa se iniciaron e Quintela-A Casa, cuxo proxecto está en redacción) e finaliza no tramo Narón-Guntín, xa pertencente á provincia de Lugo, tamén obxecto de proxecto por parte de Mitma. O tramo San Martiño-A Barrela, situado na provincia de Lugo foi posto en servizo por Mitma en setembro de 2020, cun investimento de máis de 50 millóns de euros.

Así é o trazado

O trazado do presente proxecto, de 8,7 km de lonxitude aproximada, inclúe:

> 2 ligazóns completas (A Casilla e Coles) e un definido parcialmente (Cambeo):Ligazón da Casilla, que conectará a Autovía A-56 coas actuais N-525 e N-120 que dan acceso a Ourense.
> Enlace de Coles, que conectará a autovía A-56 coa estrada OU-0502, de titularidade da deputación de Ourense.
> Enlace de Cambeo, situado ao final do trazado e que conectará a autovía A-56 coas estradas N-525 dirección Santiago e coa estrada N-540. O trazado deste enlace está totalmente condicionado polo deseño do tramo seguinte de actuación (“Enlace de Cambeo-San Martiño”), onde os ramais de ligazón defínense para realizar a conexión co tramo seguinte, en dirección á N-540 e N-525.
> 3 falsos túneles: A Casilla 1, A Casilla 2 e Outeiro.
> 5 pasos superiores (dous dos cales situados na ligazón de Coles), 2 viadutos e 3 pasos inferiores.


O trazado iníciase a partir do fin do tramo do Variante Norte de Ourense: “Quintela – A Casilla”. A escasos 20 m do entroncamento co devandito tramo, sitúase o falso túnel da Casilla 1, que finaliza baixo a ligazón da Casilla, para continuar 70 m despois da boca de saída co falso túnel da Casilla 2, a partir do cal se sitúan os ramais de entrada e saída da ligazón da Casilla do tronco da A-56.

A ligazón da Casilla que se deseñou con forma de glorieta elevada conecta as estradas N-525, N-120 e os ramais de entrada e saída do tronco da autovía, dos cales, os que se sitúan ao suroeste da ligazón correspóndense cos do tramo anterior (“Quintela-A Casilla”), mentres que os que conectan a glorieta elevada polo leste correspondense cos proxectados no presente proxecto.

Superando a contorna da ligazón da Casilla, a uns 600 m, chégase ao falso túnel de Outeiro. Seguidamente, a uns 200 m da saída do falso túnel, comeza o viaduto da Granxa duns 420 m de lonxitude, aproximadamente. A continuación, para cruzar o val de Malvedo, proxéctase o outro viaduto incluído na traza, o viaduto de Malvedo, cunha lonxitude aproximada de 870 m.

Máis adiante, atópase o enlace de Coles, da mesma tipoloxía que o enlace da Casilla. Nel conflúen os dous ramais de saída e os dous ramais de entrada ao tronco, a estrada OU-0502 e un camiño local que alcanza o enlace desde o sur.

Por último, o trazado finaliza no enlace de Cambeo, definido parcialmente no presente proxecto. Aínda que a conexión do tronco da A-56 coa estrada N-525 na devandito enlace resólvese no proxecto do seguinte tramo: “Enlace de Cambeo-San Martiño”; no presente proxecto, defínense os ramais de entrada e saída ao tronco da autovía.